cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Sloupy Řádu

Sloupy Řádu jsou naukou duchovního společenství lidí, kteří věří v Boha Trojjediného a chtějí Mu sloužit.

Pravdy v nich obsažené odhalují člověku odvěkou vůli Stvořitele a jsou pevnou oporou a jasným ukazatelem směru, jak se lze vymanit z koloběhu života a dojít spasení. Mají vést a posilovat ty, kteří ztratili víru v Boha, důvěru v kteroukoli církev i ty, kteří ještě neměli milost prohlédnout pravdu. Řád tedy usiluje o probuzení, obnovení a zpevnění víry v Boha v lidech jakéhokoli vyznání. Tento postoj je v celém světě v porovnání s většinou ostatních církví či duchovních společností zcela ojedinělý a dá se říci výjimečný.

Posláním Řádu je hlásat existenci a vůli Trojjediného Boha. Vede své členy k živé víře v Trojjediného Boha a k čistému duševnímu a tělesnému životu, který vytváří správné předpoklady pro splnění životního úkolu.

Sloupy Řádu tvoří sedm spisů – Učení Pravdy, Zákony Řádu, Duchovnosti Řádu, Statut Řádu, Záře Řádu, Trojí ponaučení a Jediný chrám Nejvyššího. Nauka Řádu, spočívajících na těchto základech, je proto uceleným a jasným ukazatelem na cestě k Bohu pro každého člověka.

Učení Pravdy

Zákony Řádu

Duchovnosti Řádu

Statut Řádu

Záře Řádu

Trojí ponaučení

Jediný chrám Nejvyššího

-----------------------------------------------------------------

About the Order of Guardians of God’ s Will on Earth

The Pillars of the Order
EVOLUTION or CREATION?

 

-----------------------------------------------------------------

Über den Orden der Beschützer des Gottes Willens auf der Erde

Die Säulen des Ordens


00-abouttheorder.pdf 00-aufdenorden.pdf diesaulendesordens.zip thepillarsoftheorderf.zip

Poslední aktualizace: 11.5.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz