cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře řádového života

 

Vážení bratři a sestry,

záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu, a tím celému lidstvu.

Záři řádového života slavíme každoročně dne 12. září. Letošní záře řádového života spadá na sobotu. Obřad oslavy záře řádového života se proto koná místo běžných sobotních oslav.

Dne 12. září 2020 v 10:30 hodin se v Karlových Varech koná
oslava záře řádového života

Dne 12. září 1964 bylo z vůle Boha slavnostně vyhlášeno 14 Zákonů Řádu. Proto záři řádového života slavíme každoročně dne 12. září jako záři památnou.

Den oslavy památné záře řádového života je nanejvýš vhodný k zamyšlení nad sebou samým, jakým způsobem dokážeme promítnout naše duchovní znalosti a předsevzetí do každodenního života. Cestu ke snazšímu porozumění řádové nauky nám zřetelně ukazují Zákony Řádu, neboť v nich je jasně a stručně vyjádřeno řádové učení. Dodržováním Zákonů lze docílit duchovní úrovně, která vede k naplnění smyslu členství v Řádu ochránců Boží vůle na Zemi.

Potom se koná duchovnost obětování

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím zpevnění pouta s Bohem.

Při této duchovnosti předkládá velekněz obětní dar Bohu Trojjedinému s prosbou o milostivý následek pro všechny lidi dobré vůle na Zemi. Duchovnost obětování je nejvyšší duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, protože není větší milosti a cti, nežli smět obětovat Trojjedinému Bohu.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití tohoto dne.

 

Slovo k probíhající době


 


 


Poslední aktualizace: 1.9.2020

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz