cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře řádového života

 

Vážení bratři a sestry,

záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu, a tím celému lidstvu.

Záři řádového života slavíme každoročně dne 12. září. Letošní záře řádového života spadá na čtvrtek.

Dne 12. září 2019 v 17:30 hodin se v Karlových Varech koná
oslava záře řádového života

Dne 12. září 1964 bylo z vůle Boha slavnostně vyhlášeno 14 Zákonů Řádu. Proto záři řádového života slavíme každoročně dne 12. září jako záři památnou.

Den oslavy památné záře řádového života je nanejvýš vhodný k zamyšlení nad sebou samým, jakým způsobem dokážeme promítnout naše duchovní znalosti a předsevzetí do každodenního života. Cestu ke snazšímu porozumění řádové nauky nám zřetelně ukazují Zákony Řádu, neboť v nich je jasně a stručně vyjádřeno řádové učení. Dodržováním Zákonů lze docílit duchovní úrovně, která vede k naplnění smyslu členství v Řádu ochránců Boží vůle na Zemi.

Potom se koná duchovnost obětování

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím zpevnění pouta s Bohem.

Při této duchovnosti předkládá velekněz obětní dar Bohu Trojjedinému s prosbou o milostivý následek pro všechny lidi dobré vůle na Zemi. Duchovnost obětování je nejvyšší duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, protože není větší milosti a cti, nežli smět obětovat Trojjedinému Bohu.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití tohoto dne.

 

Slovo k probíhající době


 


 


Poslední aktualizace: 28.8.2019

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz