cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře milosrdenství

Záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu a tím celému lidstvu.

Záře milosrdenství směřuje k poznání nicotnosti člověka proti Bohu a ke vzbuzení snahy o bohulibý život k získání Jeho milosti, bez které nelze spasit svou duši.

Oslavuje se vždy 12. ledna jako záře památná.

Ve čtvrtek dne 12. ledna 2023 ve 17:30 hodin se v Karlových Varech uskuteční
oslava záře milosrdenství

Oslavou záře milosrdenství vrcholí doba sebepoznání. Tento úsek řádového života začíná 25. 12. a končí 12. 1.

V této době máme ve zvýšené míře možnost poznat nesmírné milosrdenství Trojjediného Boha, bez kterého nelze dojít ke spáse. Když si toto uvědomíme, poznáme svou nicotnost vůči našemu Tvůrci, a to by nás mělo vést ke vzbuzení snahy o bohulibý život k získání Jeho milosti a milosrdenství.

Potom se koná duchovnost požehnání

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím zpevnění pouta s Bohem.

Při této duchovnosti svolává velekněz Řádu požehnání Trojjediného Boha. Duchovnost požehnání je druhou nejvyšší a nejdůležitější duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, neboť Trojjediný Bůh sesílá na nás své požehnání. Svým účinkem posiluje přítomné nejvyšším požehnáním našeho Tvůrce a podporuje tak základní myšlenku záře obrození. Duchovnost požehnání působí svým milostivým následkem na každého, kdo je svým duchem pokorně přítomen obřadu.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití požehnaného dne.

 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Slovo k probíhající době

 


Poslední aktualizace: 1.1.2023

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz