cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

O Řádu

Řád ochránců Boží vůle na Zemi je nové celosvětové duchovní společenství. Posláním Řádu je ochraňovat Boží vůli na Zemi. Základ cesty Řádu tvoří sedm Sloupů: Učení Pravdy, Zákony Řádu, Duchovnosti Statut Řádu, Záře, Trojí ponaučení a Jediný chrám Nejvyššího. Mimo vzdělávací a přednáškové činnosti vykonává Řád bohoslužebné a jiné obřady pro velebení Boha a posílení lidského ducha.

Členem Řádu se může stát každý, kdo věří v Boha Trojjediného a chce Mu sloužit. Nerozhoduje, vyznání, barva pleti nebo národnost, ani pohlaví nebo stáří. Členové se podílejí na řádovém životě svou dobrovolnou účastí při obřadech duchovností a oslavách září a rozšiřováním si svých znalostí Sloupů Řádu navštěvováním různých přednášek, besed a řádových škol a svým správným žitím se snaží být příkladem pro ostatní. Jednou větou se dá říci, že řádový život je takový život, vnitřní i vnější, který je prodchnutý duchem Sloupů Řádu.

Řád ochránců Boží vůle na Zemi vznikl v Karlových Varech v roce 1962 jako nová náboženská společnost, která má za základní cíl usilovat o probuzení, obnovení a zpevnění víry v Boha v lidech jakéhokoli vyznání. K tomuto cíli Řád získává a vede i své členy, kteří pak ukazují jednu z možných cest, schůdnou pro každého člověka, který je ochoten podřídit svůj život duchovním cílům. Z toho vyplývá i tolerantní postoj Řádu k ostatním církvím a náboženským společnostem.

Řádová nauka vyjádřená ve Sloupech Řádu dává dnešnímu člověku jasný a ucelený obraz odkud pochází, proč žije, jaký má mít vztah k Bohu, ke světu, k rodině, k bližnímu, k přírodě i ke hmotě. Nakonec i to, co ho čeká po jeho smrti. Je to jasný a srozumitelný návod, jak usměrnit své žití tak, aby bezpečně došel svého životního cíle – splnění svého životního úkolu a spasení své duše.

V minulých letech byl Řád, jako mnoho jiných duchovních společností a církví pod přísným dozorem státních orgánů a teprve v této době má možnost veřejně hlásat svou nauku. K tomuto účelu byla na sklonku roku 1993 slavnostně otevřena nová řádová obřadní místnost.

Řád vyzývá své členy a všechny lidi dobré vůle k obětavému přístupu v boji dobra proti zlu, k projevu blahosklonnosti a lásky v každodenním běhu života, který v dnešní uspěchané době klade stále větší požadavky na vyrovnanost a klid nitra, a který stále méně umožňuje zastavit se v běhu času a zamyslet se nad smyslem našeho žití zde na Zemi.


Poslední aktualizace: 30.6.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz