cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Slovo k probíhající době

Doba učení – od záře Ducha Nejvyššího až k záři řádového života (od 9. června do 12. září)

Bratři a sestry,

doba učení je nejdelší úsekem v řádovém roce. V našich geografických podmínkách probíhá letní období, období prázdnin a dovolených, a tak nám i tato doba připravuje hezké chvíle odpočinku a zábavy, i chvíle zapomnění na naše povinnosti v zaměstnání, ve škole apod. Na své duchovní povinnosti bychom však neměli zapomínat nikdy, ani ve chvílích odpočinku a zábavy.

A nemusí to být dlouhé hodiny věnované modlitbě, rozjímaní či duchovní práci. Vždyť i malá myšlenka věnovaná Bohu, poděkování za radost či zdraví nám přináší každodenní kontakt s naším Stvořitelem a zpevňuje naše pouto s Bohem. V každé chvíli a na každém místě máme možnost, pokud jsme pozorní, konat dobré skutky a pomáhat svým bližním – a i to je přece naše duchovní práce a naplnění našeho životního úkolu.

Jak již název doby připomíná, je toto období v řádovém roce optimální k vlastnímu vzdělávání, tedy nejen teoretickému získáváním znalostí ze Sloupů a dalších zdrojů, ale je vhodné i k praktickému získávání zkušeností na základě našich vědomostí v běžném životě.

A pokud Sloupy Řádu budeme znát, pokud budou přijímány a chápány naším duchem a pokud bude jejich smysl a obsah převeden do našich životů, pak obdržíme osvícení Duchem Nejvyššího a smysl a duch doby učení bude beze zbytku naplněn.

V závěru doba učení spěje k záři řádového života, tedy k památnému dni, kdy bylo vyhlášeno 14 Zákonů Řádu. Zákony Řádu jsou druhým Sloupem Řádu a jsou nedílnou a neměnnou součástí Sloupů Řádu.

Ke konci doby učení je tedy vhodný čas k zamyšlení nad sebou samým, nad tím, jak každý z nás prožil tuto dobu, jak jsme dovedli skloubit radostné dny světského odpočinku, dobu dovolených a prázdnin a ducha doby učení.

Nechť je nám tedy síla Ducha Nejvyššího nápomocná k příznivému prožití doby učení, aby námi byla správně využita k našemu duchovnímu růstu a dozrávání.


Poslední aktualizace: 28.8.2019

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz