cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Slovo k probíhající době

Doba zrání – od záře řádového života až k záři řádové harmonie (od 12. září do 10. října)

Bratři a sestry,

období mezi výše uvedenými zářemi, které nazýváme „doba zrání”, je každý rok stejné dlouhé a trvá přesně 28 dní. Doba zrání navazuje na předchozí dobu učení, která byla optimální pro vlastní vzdělávání a k získávání znalostí ze Sloupů Řádu.

Ke konci doby učení a i v počátku doby zrání je žádoucí zamyslet se nad sebou samým, nad tím, jak jsme prožili dobu učení, a jak jsme dovedli skloubit radostné dny světského odpočinku, dobu dovolených a prázdnin s duchem doby učení.

Znalosti a zkušenosti získané v předchozím úseku, máme nyní možnost zúročit, nejdříve uvědoměním si jejich hloubky a podstaty, a potom i přenesením našich vědomostí do praktického života, ať již ve formě našeho duchovního růstu nebo dalším předáváním těchto znalostí a schopností svým bližním.

Všechny znalosti, které při studiu získáváme, všechny zkušenosti, dobré i špatné, které postupně nabýváme, to vše má vést k jedinému cíli, abychom zdokonalovali své nitro, abychom upevňovali své vzájemné vztahy mezi námi, abychom více pěstovali lásku a pochopení a aby naše skutky byly odrazem Boží vůle a jen ve smyslu našeho životního úkolu.

Doba zrání také příznivě ovlivňuje duchovní i tělesnou přípravu k záři, která je věnována vzájemnému souladu a porozumění všech členů Řádu (záře řádové harmonie).

Každý z nás by proto měl během doby zrání uvažovat o svém členství v Řádu, o jeho smyslu, o svých povinnostech vůči Řádu vůbec, aby tím mohl lépe přispět k vytváření rodinné, a tím i řádové harmonie.

Chceme-li však využít této síly a přispět k nalezení pravého vztahu k tomu druhému, tak musíme především vést svůj život podle Zákonů Řádu. To je základním kamenem i pro dosažení úspěchu ve všem našem konání.
Je také nezbytné si uvědomit, že na řádové harmonii se nepodílíme sami, ale s celou rodinou, takže harmonické prostředí, směřující k nastávající záři, je nutné vytvořit primárně v našich rodinách.


Poslední aktualizace: 4.10.2022

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz