cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Slovo k probíhající době

Doba tvůrčí – od záře řádové harmonie až k záři rodinné harmonie (od 10. října do 25. prosince)

Bratři a sestry,

období mezi výše uvedenými zářemi, které nazýváme „doba tvůrčí“, patří k nejdelším obdobím řádového roku. Doba tvůrčí trvá celkem 75 dní a je druhým nejdelším údobím řádového roku.

Doba tvůrčí navazuje na předchozí dobu, během které jsme svými přemýšlením o svém členství v Řádu a o jeho smyslu mohli nastartovat proces svého vnitřního duchovního zrání, a tím přispět ke své osobní i rodinné harmonii.

Jistě se naše tvůrčí činnost, jak ve světské, tak i v duchovní oblasti, neomezuje jen na dobu tvůrčí, ale přesto je tato doba, po úspěšném zklidnění a harmonizaci svého nitra, optimální pro řešení celé řady úkolů na naší životní cestě.

Jako vždy platí, že znalosti a zkušenosti získané v předchozím úseku, máme možnost nyní zúročit, nejdříve uvědoměním si jejich hloubky a podstaty, a potom i přenesením našich vědomostí do praktického života, ať již ve formě našeho duchovního růstu nebo dalším předáváním těchto znalostí a schopností svým bližním.

Po první třetině této doby se dne 2. listopadu (vzpomínka na všechny naše zemřelé) oslavuje záře vzpomínek. Záře vzpomínek je památný den, kdy důstojná vzpomínka na naše zemřelé vyzdvihuje skutečnost, že jsme pouze přechodně zde na Zemi a že náš život je jen klamným jevem, kterým musíme projít, abychom mohli nastoupit skutečný život věčný. Záře vzpomínek je dnem vzpomínek na duše zemřelých, které toužebně očekávají naše myšlenky a skutky k nim projevené; některé pro radost a posilu, jiné pro pomoc a ulehčení. Zapálení plamene pro zemřelého zesiluje účinek naší vzpomínky a je výraznou posilou pro každého zemřelého, za něhož byl plamen zapálen.

Doba tvůrčí je dobou zvláště požehnanou, neboť směřuje k rodinným vztahům, to znamená, že nás nabádá k přemýšlení, co rodina pro nás znamená a pobízí nás k prohlubování a usměrňování správných vztahů v ní. Měli bychom tedy těchto milostivých sil plně využít pro nás, pro naše rodiny a pro celý Řád a přinášet klid a mír nejen našemu nitru a srdce, ale i všem našim bližním.

Čistým a klidným srdcem z předchozího období máme schopnost intenzivněji vnímat vše silné, krásné a působivé, co nám náš Stvořitel poskytuje. Čistým a klidným srdcem jsme schopni vnímat sílu tohoto údobí, a tím snáze nalézat „Boží pravdy a moudrosti“.

Vždyť jen prostřednictvím práce a oběti pro Boha a pro svého bližní, můžeme okusit skutečnou radost při prožití celé tvůrčí doby a následně i záře, která je věnována životu rodiny našeho Spasitele – Ježíše Krista.

Pak se požehnaná doba stane vskutku požehnanou a tvůrčí doba se stane skutečně tvůrčí.


Poslední aktualizace: 24.11.2023

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz