cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Slovo k probíhající době

Doba poznání – od záře svaté Trojjedinosti až k záři Ducha Nejvyššího (od 1. dubna do 19. května 2023)

Bratři a sestry,

po záři svaté Trojjedinosti nastává období, které nazýváme „doba poznání“. Tato doba trvá prakticky sedm týdnů, začíná září svaté Trojjedinosti a končí září Ducha Nejvyššího. A záře Ducha Nejvyššího, jak se dočteme ve sloupu Záře Řádu, se oslavuje se vždy sedmou neděli po záři svaté Trojjedinosti.

Záře Ducha Nejvyššího, ke které směřuje doba poznání, uzavírá sled našich největších září – záře obrození, záře svaté Trojjedinosti a záře Ducha Nejvyššího. V tomto sledu září oslavujeme Trojjediného Boha, jenž ze své milostivé vůle nechal povstat Řád, dovolil, aby Mu lidé přinášeli oběť, a který na nás seslal svého Ducha, aby Řád obdržel svou nauku a lidé správný směr duchovního kráčení v životě.

Oslava záře Ducha Nejvyššího, kterou vrcholí doba poznání řádového roku, je proto zaměřena k řádové nauce – ke Sloupům Řádu a k milostivé síle, jež způsobila jejich vznik: k Duchu Nejvyššího.

Tato doba je naplněna milostivými účinky Ducha Nejvyššího. Sami ze sebe však nedokážeme tohoto daru plně a správně využívat. Jen Boží podpora a osvícení nám může k tomu dopomoci.

Nejen tedy na záři Ducha Nejvyššího, ale po celou dobu poznání a vlastně po celý rok, bychom měli vznášet prosbu: aby síla Ducha Nejvyššího osvítila našeho ducha, k pochopení moudrostí Sloupů Řádu, aby byly vždy ukazatelem správné životní cesty, vedoucí ke spáse duší.

Na závěr citace z modlitby pro dobu poznání: „Snažně Tě prosíme, osviť našeho ducha Duchem Tvým, pro pochopení krásy, síly a potřebnosti řádové cesty, aby byla zajištěna živost a průraznost našeho řádového konání při ochraně Tvé vůle na Zemi“.


Poslední aktualizace: 7.4.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz