cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Knihovna

Popis řádové knihovny

Řádová knihovna v Karlových Varech – Rosnicích, půjčuje převážně náboženskou literaturu.
Knihy se půjčují podle pravidel, které jsou dány Výpůjčním řádem.

Výtah z výpůjčního řádu pro Řádovou knihovnu v Karlových Varech

Právo půjčovat si knihy z Řádové knihovny (dále jen ŘK) má každý člen Řádu.
Každý člen Řádu si může vypůjčit jakoukoli knihu z ŘK.
Nečlenům Řádu je možné knihy zapůjčit jen se schválením knihovníka.
Výpůjční doba je každou sobotu po sobotní oslavě.

Za půjčování knih se v ŘK neplatí. Případný příspěvek na pořízení nových knih, obnovu stávajících či na podporu jiné aktivity v tomto směru je dobrovolný.

Výpůjční doba je stanovena na 1 měsíc. Potřebuje-li čtenář knihu na delší dobu, požádá knihovníka včas o prodloužení výpůjční doby.
Čtenář není oprávněn vypůjčenou knihu půjčovat dalším osobám. Za vypůjčenou knihu ručí ten, jenž si knihu vypůjčil.

Každý čtenář je povinen:

  • zacházet s vypůjčenými knihami šetrně a pečlivě, číst je v ochranných obalech, zdržet se vypisování nebo podtrhávání textu, chránit knihy před poškozením a vypůjčené knihy včas vracet,
  • nahradit nadměrně opotřebovanou, ztracenou nebo poškozenou knihu jiným zachovalým výtiskem téže knihy nebo ji zaplatit,
  • uhradit výlohy spojené s vymáháním vypůjčených knih,
  • ve vlastním zajmu si prohlédnout knihu, zda není poškozena a eventuální poškození oznámit.

Všichni čtenáři mají právo pečovat o zlepšení stavu a činnosti ŘK, a to po dohodě s knihovníkem Řádu.
Čtenáři mají právo navrhovat knihovníkovi doplňování knih, jimiž by měla být ŘK doplněna. Jakýkoli návrh v tomto směru je vítán.
Práva a povinnosti čtenáře zanikají vyrovnáním všech závazků k ŘK.

V případě nedodržování ustanovení tohoto Výpůjčního řádu nebo z jiných vážných důvodů bude čtenáři půjčování knih omezeno či zcela zakázáno.Seznam řádových DVD /popisradovychdvd-duchovni.xlsx/ (31,49 kB) Seznam knih k prezenční výpůjčce /robvnz-seznamknih.xlsx/ (203,74 kB)

Poslední aktualizace: 24.2.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz