cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře řádové harmonie

 

Vážení bratři a sestry,

záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu, a tím celému lidstvu.

Záři řádové harmonie slavíme každoročně dne 10. října.  Letošní záře řádové harmonie spadá na pondělí. Z organizačních důvodů se obřady konají již v předvečer, tedy v neděli.

Dne 9. října 2022 v 19:00 hodin se v Karlových Varech uskuteční
oslava záře řádové harmonie

Dne 10. října 1965 schválila Řídící sedma návrh na společné bydlení nejvyšších kněží a jejich rodin. Bůh tím dopustil položení základu pro utužení řádového souladu a plný duchovní rozmach Řádu.
Na památku tohoto dne se každým rokem 10. října oslavuje tato záře jako záře radostná.

Záře Řádové harmonie připomíná vznik myšlenky společného bydlení všech nejvyšších kněží v Řádu – v takzvaném Řádovém domově. Společné bydlení kněží přispívá k utužení řádového souladu mezi všemi členy, a tím i k duchovnímu rozmachu celého Řádu.
Obřad záře vždy podtrhuje nutnost vzájemného odpouštění, neboť to je jeden ze základů řádové harmonie.

Potom se koná duchovnost požehnání

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím zpevnění pouta s Bohem.

Duchovnost požehnání je druhou nejvyšší a nejdůležitější duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, neboť Trojjediný Bůh sesílá na nás své požehnání. Svým účinkem posiluje přítomné nejvyšším požehnáním našeho Tvůrce a podporuje tak základní myšlenku záře obrození. Duchovnost požehnání působí svým milostivým následkem na každého, kdo je svým duchem pokorně přítomen obřadu.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití tohoto dne.

 

Slovo k probíhající době


 


 

Poslední aktualizace: 4.10.2022

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz