cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře obrození

Záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu, a tím celému lidstvu.

Záři obrození slavíme každoročně dne 25. března. Letošní záře obrození spadá na pondělí.

V pondělí, 25. března 2024 v 17:30 hodin se v Karlových Varech koná oslava záře obrození

Obřad oslavy záře obrození je vzhledem k závažnosti základní myšlenky záře, totiž požadavek obrození lidského ducha, zaměřený především na prosby o posilu a podporu Trojjediného Boha pro ochranu Jeho vůle na Zemi.
Již název záře napovídá smysl a cíl existence Řádu ochránců Boží vůle na Zemi: přispět všemi silami k obrození lidského ducha na naší planetě.

Září obrození nezačíná jen řádový rok, ale i sled třech nejvýznamnějších září: obrození, svaté Trojjedinosti a Ducha Nejvyššího. Podle toho též přikročme v radosti a s povzneseným duchem k její oslavě.

Potom se koná duchovnost požehnání

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha, a tím zpevnění pouta s Bohem.
Při této duchovnosti svolává velekněz Řádu požehnání Trojjediného Boha.
Duchovnost požehnání je druhou nejvyšší a nejdůležitější duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, neboť Trojjediný Bůh sesílá na nás své požehnání. Svým účinkem posiluje přítomné nejvyšším požehnáním našeho Tvůrce a podporuje tak základní myšlenku záře obrození. Duchovnost požehnání působí svým milostivým následkem na každého, kdo je svým duchem pokorně přítomen obřadu.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití tohoto dne.

Slovo k probíhající době

 

Poslední aktualizace: 24.2.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz