cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře rodinné harmonie

Záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu a tím celému lidstvu. Záře rodinné harmonie se oslavuje vždy 25. prosince jako záře památná.

Blíží se vánoční svátky – doba zvýšené milosti našeho Tvůrce. Proč ji tedy nevyužít a nesnažit se více než kdy jindy o klid, harmonii, blahosklonnost nejen k rodinným příslušníkům, ale ke všem lidem kolem nás. Příležitostí je pro toho, kdo skutečně chce, více než dost.

Ovšem nelze zapomenout ani na sebe. Na sebe ve smyslu větší oběti pro Boha, pro druhé bližní, ve smyslu vlastního vzdělávání a duchovního zrání, protože abychom mohli rozdávat lásku a pochopení, musíme se jí též naučit. K pochopení smyslu těchto slov, k vlastní posile a povznesení svého ducha slouží mimo jiné i obřad oslavy záře rodinné harmonie.

Dne 25. prosince vzpomíná Řád v úctě zrození Ježíše Krista, jenž se svou rodinou je nejzářivějším příkladem harmonického rodinného života pro celé lidstvo.

V pondělí dne 25. prosince 2023 ve 14:30 hodin se v Karlových Varech uskuteční

oslava záře rodinné harmonie

Tvůrčí období řádového roku patří zcela rodinným vztahům, takže i jeho vyvrcholení na záři směřuje jen k rodině. Proto nese i tato záře přívlastek „rodinné harmonie“. Myšlenkou příkladných rodinných vztahů Ježíše Krista je ovládán celý průběh obřadu. Upíná se k osobě Ježíše Krista, a to nejen k Jeho silnému osobnímu číslu tři, ale i ke svaté Trojjedinosti, ke které plně přináleží.


Potom se koná duchovnost obětování

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím zpevnění pouta s Bohem. Při této duchovnosti předkládá velekněz obětní dar Bohu Trojjedinému s prosbou o milostivý následek pro všechny lidi dobré vůle na Zemi. Duchovnost obětování je nejvyšší duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, protože není větší milosti a cti, nežli smět obětovat Trojjedinému Bohu.Přejeme Vám radostné a milostivé prožití tohoto dne.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití požehnaného dne.

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Slovo k probíhající době

 

Poslední aktualizace: 24.11.2023

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz