cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Vážení bratři a sestry,

záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu, a tím celému lidstvu.

Záře Ducha Nejvyššího je pohyblivá (podle záře svaté Trojjedinosti), to znamená, že oslava záře DN se též koná každý rok v jiném termínu, ale vždy v neděli.

Dne 19. května 2024 v 14:30 hodin se v Karlových Varech koná
oslava záře Ducha Nejvyššího

V roce 1965, pod záštitou Ducha Nejvyššího, byly dokončeny dokumenty, na kterých spočívá veškerá činnost Řádu, neboť jsou základními ukazateli správné životní cesty člověka.

Oslavuje se vždy sedmou neděli po záři svaté Trojjedinosti jako záře radostná.

Oslava záře Ducha Nejvyššího, kterou vrcholí doba poznání řádového roku, je zaměřena k řádové nauce – ke Sloupům Řádu a k milostivé síle, jež způsobila jejich vznik, tedy k Duchu Nejvyššímu. Všemi modlitbami obřadu prostupuje prosba, aby síla Ducha Nejvyššího osvítila našeho ducha i ducha všech lidí, k pochopení moudrostí Sloupů Řádu, aby tyto byly vždy ukazatelem správné životní cesty, vedoucí ke spáse duší.

Potom se koná duchovnost požehnání

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha, a tím zpevnění pouta s Bohem.
Při této duchovnosti svolává velekněz Řádu požehnání Trojjediného Boha.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití tohoto dne.

 

Slovo k probíhající době

 

Poslední aktualizace: 11.5.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz