cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře vzpomínek

 

Vážení bratři a sestry,

Záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu, a tím celému lidstvu.

Záře vzpomínek se oslavuje vždy 2. listopadu jako záře památná. Letošní záře připadá na středu.

V tento den Bůh dopouští, aby modlitby a plameny, věnované duším zemřelých, měly zvlášť příznivé účinky.

Dne 2. listopadu 2022 v 17:30 hodin se v Karlových Varech koná
oslava záře vzpomínek

Tato záře, jak již název napovídá, je dnem vzpomínek na zemřelé duše z rodin, rodů, prostě na všechny duše z lidského pokolení, které v tento den toužebně očekávají naše myšlenkové a skutkové odrazy do sfér nižších i vyšších. Jedny pro radost a posilu, druhé pro ulehčení a pomoc.
Řádový obřad nemá nahrazovat rodinné oslavy záře vzpomínek, při kterých vzpomínáme jmenovitých zemřelých, ale má přispět k silovému poli dobra, které se v tento den rozprostírá. Je zřejmé, že příznivé odrazy tohoto silového pole dobra se navracejí i na nás, posilují nás pro naši další cestu ke splnění životního úkolu a posilují i rodová pouta ve všech směrech, je-li naše smýšlení a vztah k dnešní záři v souzvuku s vytvořeným silovým polem dobra..

Potom se koná
duchovnost obětování

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím zpevnění pouta s Bohem. Při duchovnosti obětování předkládá velekněz obětní dar Bohu Trojjedinému s prosbou o milostivý následek pro všechny lidi dobré vůle na Zemi. Duchovnost obětování je nejvyšší duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, protože není větší milosti a cti, nežli smět obětovat Trojjedinému Bohu.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití požehnaného dne.

Slovo k probíhající době

 

Poslední aktualizace: 25.10.2022

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz