cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Aktuálně

Záře Svaté Trojjedinosti

Záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho velkých darů, které prokázal Řádu, a tím celému lidstvu.

V pondělí 13. dubna přistupuje Řád k oslavě nejslavnější záře – záře Svaté Trojjedinosti, která je vyvrcholením doby radování řádového roku.

Dne 13. dubna 2020 v 14:30 hodin se v Karlových Varech koná záře Svaté Trojjedinosti

Vzhledem k důležitosti a významu této záře jsou i obřady oslavy této významné a obsáhlejší. Vždyť možnost předkládat oběť Trojjedinému Bohu, je nejvyšším projevem milosti našeho Tvůrce a přijetí první oběti Bohu v Řádu právě dnes touto září vzpomínáme.

Při oslavě této záře nám Bůh jasně ukazuje Jeho neměnnou vůli, nezávislou na času a vývoji lidstva. Nejvyšší, ve své svaté a neoblomné vůli, si tak žádá projev úcty k Němu.

Proto se v dnešní den vykonává obřad, který jednak připomíná první oběť v Řádu a jednak je nejvyšším projevem uctívání Nejvyššího vyslovením, a to hlasitým, pravého Jména Trojjediného Boha v jeho symbolech. Síla tohoto Jména přejde pak, při jeho vyslovení do prostoru, plně i na vás a k tomu otevřete v pokoře svá nitra, aby milost Boha mohla i v této formě do vás vstoupit.

Potom se koná duchovnost obětování

Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím zpevnění pouta s Bohem. Při této duchovnosti předkládá velekněz obětní dar Bohu Trojjedinému s prosbou o milostivý následek pro všechny lidi dobré vůle na Zemi.

Duchovnost obětování je nejvyšší duchovností Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, protože není větší milosti a cti, nežli smět obětovat Trojjedinému Bohu. Přejeme Vám radostné a milostivé prožití požehnaného dne.

Přejeme Vám radostné a milostivé prožití tohoto dne.

 

Slovo k probíhající době

Poslední aktualizace: 26.3.2020

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz